02 web amileinthewoods

A mile in the woods

“Man kan ændre og fortolke virkeligheden. Tilføje og trække fra og skabe noget, der ikke fandtes før.”

Relationel kunst og den indre rejse

Come again please. L.o.u.i.s.e H.a.u.g.a.a.r.d N.i.e.l.s.e.n. And how do you pronounce it? Når man som Louise har boet i både Berlin og New York, står det hurtigt klart, at det danske, borgerlige navn ikke er lige til at stave og nærmest umuligt at finde online.

Derfor valgte Louise at kombinere nogle af de elementer, der inspirerer hende mest; skoven, stilheden og den indre rejse. Louise elsker eksperimentet som element. Hun vil overraskes, og hun vil påvirkes af den kreative proces. Fordi det bedste resultat opstår med statsgaranti, når hun ikke aner, hvor en illustration er på vej hen og udgangspunktet skifter undervejs.

Det er fortællingen, der tænder hende. Og det tomrum hun bevidst efterlader i sine værker. For det er essentielt, at beskueren skaber sin egen relation til værket.

Besøg website

A mile i w.